พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี CAMT
ลงข่าวเมื่อ : 24 ส.ค. 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยฯ โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560