ประกวดดาวเดือน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
ลงข่าวเมื่อ : 24 พ.ย. 2560

ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้จัดงานเลี้ยงขันโตก CAMT ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยภายในการมีการแสดงโชว์จากนักศึกษาปีที่ 1 ,การแสดงดนตรีจากนักศึกษา CAMT และการประกวดดาวเดือน CAMT ประจำปีการศึกษา 2560
โดยผลการประกวดดาวเดือน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
ได้แก่
Mister CAMT shining star 2017 : ธนเกียรติ ฮุงหวล (ต้นปาล์ม) จากสาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Miss CAMT shining star 2017 : ฐิติวัลคุ์ ธนันชัย (ไวท์) จากสาขา การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Miss Queen of CAMT 2017 : ศกุนตลา วัฒศิลป์ (ขนุน) จากสาขา แอนนิเมชันและเกม