ร่วมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรร่วม 3+1.5 ร่วมกับ ม. ยูนาน นครคุณหมิง
ลงข่าวเมื่อ : 27 พ.ย. 2560

ร่วมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรร่วม 3+1.5 ร่วมกับ ม. ยูนาน นครคุณหมิง โดยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียนระดับชื่อดัง