ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและอาจารย์จาก Teesside University
ลงข่าวเมื่อ : 16 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร DR. Gordon Marshall รองคณบดีจาก School of Computing, Media& the Arts และ อาจารย์ David Paget จาก Teesside University สหราชอาณาจักร ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561