ต้อนรับคณะจากรัฐบาลนครเฉิงตู
ลงข่าวเมื่อ : 18 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเหมา จื้อสง ผู้ช่วยผู้ว่าการนครเฉิงตูและรองประธานคณะกรรมการปฎิรูปวัฒนธรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมแห่งนครเฉิงตู พร้อมด้วยผู้แทนจากรัฐบาลนครเฉิงตูและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย เฉิงตู ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานทางด้านการเรียนการสอนในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคา 2561