กิจกรรม Lanna Arts and Culture workshop
ลงข่าวเมื่อ : 30 มี.ค. 2561

อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ เปิดงานกิจกรรม Lanna Arts and Culture workshop ภายใต้โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561