ต้อนรับคุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


        คณบดีและอาจารย์หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสมาร่วมเป็น คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561