ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

Announcement of Applicants Qualified for the Interview
for Doctor of Philosophy Program in Knowledge and Innovation Management (International Program)