รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเลขที่ S4070014 อัตราเงินเดือน 20,250