ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง พนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเลขที่ S4070045 อัตราเงินเดือน 12,690 บาท