ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งพนักงานช่าง ตำแหน่งเลขที่ S4070045 อัตราเงินเดือน 12,690 บาท จำนวน 1 อัตรา