ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งเลขที่ EP070025 จำนวน 1 อัตรา