รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5  ปี

ตำแหน่งเลขที่ EP070007 – EP070010

อัตราเงินเดือน 41,000 บาท 

เอกสารแนบ
Download this file (EP070007-10.pdf)EP070007-10.pdf[รายละเอียดการรับสมัคร]
Download this file (cmu_application.pdf)cmu_application.pdf[ใบสมัคร]