แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเลขที่ E070050 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ
Download this file (20211101113422970.pdf)รายชื่อ[ ]