ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี 

ตำแหน่งเลขที่ EP070015 - EP070019 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

เอกสารแนบ
Download this file (ใบสมัครงาน.pdf)ใบสมัคร[ ]
Download this file (20220915160121194.pdf)รายละเอียด[ ]