ประกาศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงพร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว

สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 และ C208 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

จำนวน 56 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Download this file (ประกาศผู้ชนะ.1.pdf)รายละเอียด[ ]