ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบ
Download this file (ยกเลิกแผนการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเ.pdf)รายละเอียด[ ]