ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องจากเพลิงไหม้ตามรูปแบบรายการเดิม

เอกสารแนบ
Download this file (BOQ.pdf)BOQ[ ]