ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด