ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2567

ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เอกสารแนบ
Download this file (เอกสารราคากลาง.เช่ารถตู้พร้อมคนขับ(1).pdf)รายละเอียด[ ]