ประกาศรับสมัครทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ Beijing Institute of Technology (BIT) สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในสาขา Computer Sciences and Technology และ MBA หมดเขตรับสมัคร 20 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ