242225055 10159446006486838 4199239199096782017 n

ROV Chiang Mai’s Youth sports Tournament 2021

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมนักเลงไดคอม รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมความจริงแล้วเราไม่อุ๋งแค่เราอุ๋งคุกกี้ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมสู มา เต๊อะ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ETERNAL  รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

         ซึ่งได้มีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ครงการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยได้รับเกียรติจากคุณ วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท บี เอ เอ เค จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา E-sport ในเกม Arena of Valor หรือ ROV เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา อีสปอร์ตและสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต การแข่งขันในครั้งนี้มีเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันจำนวน 1,458 คน หรือ 258 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,000 คน หรือ 194 ทีม โดยได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 74,000 บาท ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

tams

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ชม ร่วม สดช จับมือ Startup เชียงใหม่ พัฒนาระบบเข้าออกงานช่วย SMES กว่า 100 แห่ง

                บริษัท CAS Cogniser Thailand ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อน เกี่ยวกับระบบการเข้าทำงาน ? และยังพัฒนา ส่งเสริม นำ Digital Transformation เข้ามาต่อยอดแก่สถานประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน, ร้านอาหาร, คลินิค ?⛑?? ทำให้สถานประกอบการเหล่านี้ ได้ปรับตัวตามกระแสโลกยุคดิจิทัล และระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ ยังตอบโจทย์การป้องกันโรคโควิด-19 ในปัจจุบันอีกด้วย ?

.

T.A.M.S หรือ (Time Attandence Management Sysytem) เป็นระบบใหม่ของการเข้าทำงานมาแทนที่การตอกบัตร หรือการสแกนนิ้วแบบเดิมๆ ที่มักเกิดปัญหา และความไม่สะดวกสบายต่างๆตามมา  ซึ่งระบบ T.A.M.S นั้นสามารถใช้งานได้ออนไลน์ 24 ช.ม. มีสถิติต่างๆเพื่อนำไปวิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนาบุคลกรของสถานประกอบการณ์ต่อไปได้ ‼️

.

สถานประกอบกาณ์กว่า 100 แห่งในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือที่ได้นำระบบอัจฉริยะนี้เข้าไปพัฒนาองค์กร ผลสำเร็จจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในการนำ Digital Tranformation เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ  

❤️ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือ นำเทคโนโลยีเข้าพัฒนาเพื่อทำให้สถานประกอบการณ์ต่างๆปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลนี้ได้

normal IMGL8899

                                     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายชนากร แก้วสุทธิ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในสมาชิกทีม ECTEAM ร่วมกับ นายกิตติภูมิ ยิ้มยวน นางสาวปริชญา ภูประเสริฐสุข นายภาสกร แย้มงาม นายอภิชัย นันทิสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมฟ้านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานเทคโนโลยี Temi Connect & Carebot สำหรับร้านรองเท้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาทจากการแข่งขันสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เน้นการคิดจริง ทำจริง พัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 น. นำโดยผู้จัดการทั่วไป เขตภาคเหนือตอนบน คุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา และหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา ร่วมด้วยทีมงาน ตลอดจนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร รวมถึงคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

normal IMGL8884

463501.jpg

                     ค่ายTCAS 1 การสร้าง Portfolio ให้ปังปุริเย่

                        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมออนไลน์ ค่าย TCAS 1 การสร้าง Portfolio ให้ปังปุริเย่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ Portfolio พัฒนาศักยภาพ และแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติม จากนายปรินทร์ เล็กอุทัย เป็นวิทยากรในการอบรม และนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 9 กันยายน 2564

241177912 1035033347265941 6839307659348053588 n

                                   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Distinguished Educator รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพจากเพจ : Teaching and Learning Innovation Center, CMU