252873417_10159522669271838_655786223004790692_n.jpg

เปิดรับสมัคร หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล Digital Industry Integration (DII)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

252779270 10159522669231838 6695752457084812622 n252769286 10159522669276838 6245138439649145864 n

 
? ด้วยการร่วมมือกับบริษัทเอกชน ทำการคัดเลือกผู้เรียนที่เหมาะสมกับแต่ละบริษัท ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงเป็นเวลา 14 เดือน โดยมีการสอนปูพื้นฐานร่วมกันระหว่าง CAMT และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม
?รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มุ่งมั่นในสายอาชีพด้านเทคโนโลยี เข้าร่วม Work Shop กับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี
?เพื่อสร้าง Portfolio ยื่นสมัครใน TCAS 1 ในสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
❗❗ รับจำนวนจำกัด ❗❗
? สนใจสมัครได้ที่ >> https://bit.ly/3tGe8C1
? สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 053-920299 ต่อ 111 / 063-525-0252 (พี่พลอยใส)
Facebook Group : DII CAMT (https://goo.gl/wkp1LR)
Line : @camtcmu
 
252756085 10159522669246838 1488171749516402899 n

New shortcut.lnk

CAMT MOU ทางวิชาการร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านธิ

                  อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสังคม ตัวแทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีร่วมลงนาม MOU กับ เทศบาลตำบลบ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยรวมถึงการพัฒนาและบริหารระบบฐานข้อมูล และได้มีการจัดโครงการอบรม “ระบบบริหารจัดการชุมชน ( CAMT Social Management )” โดยมี อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา         อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์  อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทรและอาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่  ร่วมเป็นวิทยากรณ์การจัดอบรม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

1637209729507

อบรม Business Model Canvas

                          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนการทำธุรกิจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาบูรณาการดิจิทัล สาย Digital Marketing และ E-commerce โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม Business Model Canvas เพื่อให้ความรู้ และแนะนำแนวทางในการพัฒนาและสร้างแผนธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 240 คน ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

1

นักศึกษา ANI  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด EGAT Animation Awards 2021

                นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ชั้นปีที่ 1 ทีม ต๊าช !! กะเทยเริ่มเลอ มีสมาชิกได้แก่ นายนิธิ พรหมเทศ และนางสาวกัญญานันท์ กิติประสาท โดยมีอาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: กฟผ. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบนิทานเด็ก โดยใช้ต้นไม้แทนพลังงานไฟฟ้า กระรอกเปรียบเสมือนมนุษย์ เป็นการเปรียบถึงพลังงานธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากคุณอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่