1

นักศึกษา ANI  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด EGAT Animation Awards 2021

                นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ชั้นปีที่ 1 ทีม ต๊าช !! กะเทยเริ่มเลอ มีสมาชิกได้แก่ นายนิธิ พรหมเทศ และนางสาวกัญญานันท์ กิติประสาท โดยมีอาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: กฟผ. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบนิทานเด็ก โดยใช้ต้นไม้แทนพลังงานไฟฟ้า กระรอกเปรียบเสมือนมนุษย์ เป็นการเปรียบถึงพลังงานธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากคุณอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

อาจารย์ CAMT เป็นวิทยากร การสื่อสารความเสี่ยง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร. กรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ได้รับเชิญจากกรมควมคุมโรค เป็นวิทยากรบรรยายหัวเรื่อง “ผลการดำเนินโครงการรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด ระยะที่ ๒”ของแผนงานคนไทย ๔.๐ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่และระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยได้จัดสัมมนาวิชาการ  เรื่อง การสื่อสารความเสี่ยง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) โดยมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขต สถาบันปัองกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานเครือข่ายระดับพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

PH.D. KIM mse DTM

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  Master of Science (Digital Technology Management)  DTM

แบบ 2
ภาคปกติ (Thesis)
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php...
แบบ 3
ภาคพิเศษ (IS)
https://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php...

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2565 (รอบที่ 1)
ผ่านออนไลน์ได้ที่ https://admission.grad.cmu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 053 - 942649

246191702 10159490243086838 901410755535123170 n
 
 
โครงการประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021
 
"เมื่อโลกแห่งอนาคตอยู่ใกล้มากกว่าที่คุณคิด การทำธุรกิจจึงไม่จำกัดช่วงวัย"
? โครงการประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021
จุดประกายความคิด สู่ นักวางแผนธุรกิจรุ่นเยาว์
โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
? สามารถนำผลงานประกอบ Portfolio เพื่อสมัครใน TCAS รอบที่ 1 สาขาบูรณาการการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII) สาย Digital Marketing และ E-Commerce ได้
? เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประกวด แชร์ไอเดียเกี่ยวกับแผนธุรกิจผ่าน Business Model Canvas
? รายละเอียดคุณสมบัติ
1. ปัจจุบันมีสถานะเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 เท่านั้น
2. มีสมาชิกตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 คน โดยทีมจะต้องมีที่ปรึกษา 1 คน
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องสามารถเข้าร่วมการอบรม (Online) การทำ Model Business Canvas ในวันที่ 14 พ.ย. 2564 (09.00 น. - 12.00 น.)
*คุณครูที่ปรึกษา สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม
? เงินรางวัล
1 ชนะเลิศ 10,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 5,000 บาท)
2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 6,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 3,000 บาท)
3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 4,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 2,000 บาท)
4 รางวัลชมเชย 2,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 1,000 บาท)
? สมัครเลย : https://bit.ly/3vspDxI
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ย. 2564
สอบถามเพิ่มเติม
Line : @camtcmu
โทร : 053-920-299 สายด่วน : 063-525-0248