244616084 1033362254165720 7358513817311714446 n

CAMT MOU ร่วมกับบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด

                             วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงงานออกแบบ ตกแต่งภายในอย่างมืออาชีพ ธุรกิจโรงแรม ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวกับ IT Application โดยมี คุณธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ณ โรงแรม เดอะเชียงใหม่ ริเวอร์ไซต์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

244660000 1033362240832388 1723510467442683370 n244749382 1033362280832384 5864800113268713449 n

ให้นักศึกษาที่ยืม Notebook จากวิทยาลัยฯ นำส่ง Notebook คืนวิทยาลัยฯ
ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 - 16.00น.
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ห้อง 315

Notify to return the Notebook CAMT

CAMT SE Show Pro 13

SE Show Pro13

สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ SE SHOW PRO 13 ออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีตัวแทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมชมผลงาน และมอบรางวัล popular vote โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ Chatbot with Stress Detection ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน StudyFollower 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ผลงาน BarkMeow 3  ได้รับเงินรางวัล 2,000 โดยนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM

S 19456004

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business

นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม ชิบะคุง โดยมีสมาชิกได้แก่ นางสาวพิชญาภา แสงศรีจันทร์ นางสาวณัฐธิดา ชัยนวน นายบดินทร์ คูพัฒน์ นายกฤษฎา โพธา นำเสนอผลงาน “โมเดลธุรกิจกรณีศึกษา Mae ing shibori” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business Hackathon ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจ อีคอมเมิร์ซชุมชน ซึ่งเป็นการออกแบบแผนธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทำการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการทำผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ - mae ing shibori ของจังหวัดพะเยา จากเดิมที่ขายหน้าร้าน และ page facebook  โดยทีมได้นำเสนอแนวทางการขยายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  เช่น การนำสินค้าเข้า Platform อื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น เช่น Instagram shopee เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้สินค้าชุมชนสามารถจำหน่ายในตลาดโลกได้โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางด้านการตลาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติวิโรจนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

messageImage 1632886469719

KM MRTA DAY 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อม อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ และ อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในงาน KM MRTA DAY 2021 “Learning and sharing in new normal lifestyle” แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวชีวิตวิถีใหม่ ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกว่า 600 คน ในรูปแบบ Virtual Meeting Conference ผ่านระบบ Webex Meeting วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.