คณะผู้บริหารและอาจารย์ CAMT

ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่น 58

DSC00136

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รุ่นที่ 58 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565-2566 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ บริเวณไร่ฟอร์ต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่