CAMT ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. ครบรอบ 60 ปี

DSC01203

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยคุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีฯ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567