CAMT ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

DSC09688

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และอาจารย์ ดร.ศุภรา กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์ ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรมของทางวิทยาลัยฯ รวมไปถึงด้านความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี