CAMT ขอแสดงความยินดีกับนศ. ในโอกาสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขันภาพถ่าย

a9ee142f c3e8 4c03 980c 67e0a60de5a7

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัสณันตร์ สิทธิชมภู นักศึกษาสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ชั้นปีที่ 2 ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขันภาพถ่าย รุ่นเยาวชน (16-18 ปี) ในหัวข้อ “เมืองแห่งการเรียนรู้ : เมืองแห่งอนาคต (Learning City : Future of Learning)” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมอบเกียรติบัตรเพื่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดี ณ TK Park Central World กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567