CAMT ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 56 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

544095

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี พร้อมด้วยนางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ และคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่