สาขา ANIMATIONS จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “Creative design x MossyJanny” โดยศิลปินชื่อดัง

S 36790307

          สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์  อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Creative design x MossyJanny” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในกระบวนวิชา 951352 Toy and Souvenir Product Design เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และบอกเล่าประสบการณ์การทำ Art Toy ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงเปิดประสบการณ์ในสายอาชีพด้าน ART TOYS โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 คน โอกาสนี้รับเกียรติจากคุณกิจจา จิตติรังสรรค์ และคุณศรสวรรค์ จิตติรังสรรค์ ศิลปินดังในวงการ ART TOYS ทั้งไทยและสากลกว่า 7 ปี และเจ้าของเพจ Mossyjanny Character&Toys รวมถึงเป็นหนึ่งในแอดมินเพจ ART TOYS Thailand ที่มีสมาชิกกว่า 70,000 คน ณ ห้อง CAMT 113 อาคาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่