94166

คณะผู้บริหาร CAMT ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ กับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2565 นี้