น้อมรำลึก "วันมหิดล"

3273001

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ และ นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา เนื่องใน "วันมหิดล" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันศุกรืที่ 23 กันยายน 2565