ให้การต้อนรับ คณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG 1942

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณบดีและผู้บริหารกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Consortium กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 512 ณพศิษฏ์ จักร์พิทักษ์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566