S 8626191

CAMT จัดอบรมการสร้าง Portfolio ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรี และแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS รวมถึงอบรมการสร้าง Portfolio ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคและแนวทางการทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาระดับปริญาตรี ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง