bbc777ef 31d9 44a6 ad5d e8daf5e830a3

CAMT ร่วม ทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณบดี ร่วมพิธีทำบุญอาหารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบรรพชน ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่