DSC01591

กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง 2023

          งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่สนใจ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และแนะนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

{gallery}2023083004{/gallery}