DSC01772

CAMT จัดพิธีทำบุญครบรอบ 20 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่