LINE ALBUM วิชัย 230831 2

CAMT ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ Science Fair โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

         วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ Science Fair ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่