DSC02328

CAMT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

            ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ เพื่อซักซ้อมเตรียมการอพยพหากเกิดเหตุไฟไหม้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. วันที่ 6 กันยายน 2566

{gallery}2023090702{/gallery}