varee1

CAMT ร่วมกิจกรรมโครงการสานฝันปั้นอนาคต โรงเรียนวารีเชียงใหม่

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในกิจกรรมโครงการสานฝันปั้นอนาคต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่