DSC09857

CAMT ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณบดี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีทำบุญครบรอบ 114 ปีชาตกาล ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่