DSC03046

CAMT ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

           วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

{gallery}2023091401{/gallery}