เปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบ และห้องสอบ การสอบกลางภาคการศึกษา

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ
Download this file (20230116110100866.pdf)รายละเอียด[ ]