ขอเปลี่ยนแลงวัน เวลาสอบ และห้องสอบ การสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วิชา 954170  954143  954241  954170  954143  954241

เอกสารแนบ
Download this file (คำสั่ง เปลี่ยนแปลงสอบกลางภาค1-66.pdf)รายละเอียด[ ]