ขอยกเลิกกระบวนวิชาสอบ การสอบกลางภาคศึกษา กระบวนวิชาปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 1/2566

เอกสารแนบ
Download this file (คำสั่งยกเลิกสอบ กระบวนวิชา 954423.pdf)รายละเอียด[ ]