กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022 จัดโดย Sri Lanka Technological Campus (SLTC) Research University ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://easychair.org/conferences/?conf=irc2022 และลงทะเบียนที่ https://irc2022.sltc.ac.lk/