image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4070015

เอกสารแนบ
Download this file (Scan2023-05-02_172026.pdf)รายชื่อ[ ]
image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin