image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

เนื่องจากคณะกรรมการฯและผู้บริหาร ติดราชการต่างประเทศ ดังนั้นจึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (เเบบเพิ่มศักยภาพ EP070019-20, EP070020) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin