image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

1.1.1วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565จำนวนกว่า 375 คน ผ่านระบบ TCAS 65

3TCAS 65

รอบที่ 1 Portfolio
รับทั้งหมด 215 คนผ่าน 3 โครงการ
1.1 โครงการเรียนดี
1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยี (Gifted)
1.3 โครงการประกวดแข่งขัน (Award)
 
รอบที่ 2 Quota มช. รับทั้งหมด 89 คน
 
รอบที่ 3 Admission รับทั้งหมด 71 คน
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>  https://go.camt.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : CAMTOfficial
หรือ Line : @camtcmu

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin