image
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link

285410891 578451916943051 4445605712347255852 n

กิจกรรม Workshop “แนวคิดผู้นำ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนสู่อนาคต ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์”

               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนา Key Persons ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกต่างๆ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสนับสนุนทุกระดับ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาอุปนิสัยบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ปีการศึกษา 2565  

                กิจกรรม Workshop “แนวคิดผู้นำ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนสู่อนาคต ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน เป็นวิทยากร โดยใช้ เครื่องมือและกระบวนการสร้างสรรค์ The LEGO® SERIOUS PLAY® และ TheBeebusiness ซึ่งเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

image
CAMT's Software license Request Form
Link
facebook_page_plugin